Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna jest konkretną formą leczenia dla tych, który pragną znacznych zmian w życiu.

Często przeprowadzanych jest kilka wstępnych konsultacji przed podjęciem decyzji, czy oferowana psychoterapia jest to odpowiedni sposób leczenia danej osoby. Leczenie w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej jest długotrwałe, wymaga kilku sesji tygodniowo, dzięki czemu można dotrzeć do źródła problemu. Wiąże się z dużym zaangażowaniem zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty Gabinetu Psychoterapii Psychoanalitycznej w Dąbrowie Górniczej. Wiedza jest czynnikiem koniecznym do zmian, sama wiedza nie wystarczy potrzebny jest czas aby zbudować rozumienie.

Psychoterapia psychoanalityczna odkrywa źródła niepokoju, porusza głębokie warstwy osobowości, prowadzi do zmiany na głębokim poziomie. Samo ustąpienie objawów nie wystarcza aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. W psychoanalizie dzięki terapii pacjent zyskuje wiedzę, osiąga nowy poziom rozumienia (Fred Bush). Pacjent staje się bardziej refleksyjny, znacznie lepiej radzi z trudnościami życiowymi, uruchamia procesy samoobserwacji i autorefleksji.

Psychoterapia psychoanalityczna, pomoc jaką niesie Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej w Dąbrowie Górniczej leczy zaburzenia psychiczne:

  • paranoiczne
  • schizoidalne,
  • dysocjacyjne,
  • chwiejność emocjonalna,
  • histrioniczność,
  • obsesyjno – kompulsywne,
  • lękliwe,
  • depresyjne

można ją połączyć z innymi formami leczenia jak uzupełnienie w tym farmakoterapii. Wpływa na poprawę zdrowia psychicznego, pogłębia samoświadomość. Oparta na bardzo specyficznym kontakcie, daje zmianę wewnętrzną psychiki. Odkrywania nieświadomość poprzez stawanie się nieświadomego świadomym, rozwija zdolność do myślenia.

Konsultacje
Przed rozpoczęciem psychoterapii w atmosferze neutralności odbywa się kilka wstępnych konsultacji w Gabinecie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Dąbrowie Górniczej, które nakreślają obszar do pracy. Osoba zgłaszająca opowiada o powodach, które ją skłoniły do przyjścia. Psychoterapeuta stara się zrozumieć pacjenta i zastanawia się, czy w sytuacji problemowej może okazać się dla niego pomocny, czy powstaje kreatywne pole do rozpoczęcia pracy. Zapraszam osoby zainteresowane z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Katowic i okolic. Proszę o wstępny kontakt drogą poczty elektronicznej w celu ustalenia terminu konsultacji.

Już teraz Zostaw Problemy za sobą, to już przeszłość, oddychaj pełną piersią i ciesz się życiem.