Zaburzenia osobowości wg. ICD-10

osobowość paranoiczna: nadmierna wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie, tendencja do długotrwałego przeżywania przykrości, podejrzliwość i stała tendencja do zniekształcania codziennych doświadczeń odbieranie jako wrogich, prowokowanie do walki oraz sztywność i niewspółmierne do sytuacji, nawracające bez uzasadnienia podejrzenia o niewierność seksualną partnera, nadmierne przecenianie własnego znaczenia poprzez postawę ksobną, pochłonięcie spiskowymi nie potwierdzonymi wyjaśnieniami odnośnie pacjenta lub całego świata. Występuje m.in. osobowość ekspansywną paranoiczną, fanatyczna, pieniacza, sensytywna paranoiczna.

osobowość schizoidalna: brak lub znikome działanie służące przyjemności, chłód emocjonalny i wycofanie bądź spłycenie uczuciowości ograniczona zdolność do wyrażania przyjaznych uczuć bądź gniewu wobec innych, niezainteresowanie zarówno pochwałami jak i krytyką, słabe zainteresowanie doświadczeniami seksualnymi z innymi osobami, prawie stała preferencja do samotnictwa, silne pochłonięcie fantazjowaniem i introspekcją, brak bliskich przyjaciół oraz brak potrzeby takich związków z ludźmi, niewrażliwość wobec obowiązujących norm i konsekwencji społecznych.

osobowość dysocjacyjna: bezwzględne nie liczenie się z uczuciami innych, silna i utrwalona postawa nieodpowiedzialności z lekceważeniem norm i zobowiązań społecznych, nie możliwość utrzymania trwałych związków z innymi mimo braku trudności w ich nawiązywaniu, bardzo niska tolerancja frustracji i niski próg wyzwalania agresji i zachowań gwałtownych.

osobowość chwiejna emocjonalnie: tendencja do działań impulsywnych bez uwzględnienia ich konsekwencji, niestabilność emocjonalna, znikoma zdolność do planowania przyszłości, gwałtowne wybuchy gniewu wyzwalane przez krytykę, bądź też przeciwdziałanie takich zachowań przez otoczenie, brak samokontroli. Występują dwa typy: typ impulsywny i borderline.

Już teraz Zostaw Problemy za sobą, to już przeszłość, oddychaj pełną piersią i ciesz się życiem.